Barn og syn

1 av 4 skolebarn ser for dårlig

Barn som ikke ser godt, er ofte ikke klar over det.

1 av 4 barn ser for dårlig til å konsentrere seg om skoleoppgaver. Derfor bør foreldre være oppmerksomme på et mulig synsproblem hos sine barn, aller helst så tidlig som mulig.

Vi tar synsprøve på barn fra fylte 5 år og henviser om nødvendig videre til øyelege. Optikere har direkte henvisningsrett. 

Kom innom å få informasjonsbrosjyren til foreldre "BARN OG SYN" Den gir deg nyttig informasjon og tips på hva du kan se etter for å avdekke eventuelt dårlig syn hos ditt barn.

Du kan lese mer på: 

https://www.coptikk.no/DittSyn/Synstest-for-barn